preloader

TÜRKİYE’DE TPM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusötesi proje toplantısında sürdürülebilir tarımsal faaliyetler ve iyi uygulama örnekleri hakkında sunumlar yapıldı. Proje ortaklarından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin AKSOY ziyaret edilerek iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunulmuştur. Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi(İLTEK) ziyaret edilerek; İLTEK Laboratuvarlarında içerikleri belirlemek amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal analizlerin yanı sıra moleküler biyoloji ve biyoteknoloji temelli rekombinant DNA çalışmaları, mikro RNA, insan hücre kültürü, protein, gen, fermentör ve görüntüleme çalışmaları ve mikrobiyolojik analizler hakkında bilgi alınmıştır. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin uygulama seralarında yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları, Çumra Şeker Fabrikasında (Konya Şeker-TORKU) sürdürülebilir tarımda örnek kooperatifçilik modeli ve sürdürülebilirlik modeli, İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde koruyucu tarıma yönelik çalışmalar incelenerek saha ziyaretleri yapılmıştır. Katılımcıların fikir ve görüşleri alınmış, farklı uygulamalar karşılaştırılmıştır. Böylece ortaklar arasında işbirliğinin gelişmesi, yeni sektörel ağların oluşması ve tarımsal üretimde yapılan iyi uygulamaların yerinde öğrenilmesi sağlanmıştır. Bununla beraber Ülkeler arasında sosyo-kültürel dayanışmanın oluşması, farklı kültürlerin öğrenilmesi, ortaklar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bağların oluşması sağlanmıştır.

Proje koordinatörü Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde projenin genel bir değerlendirilmesi yapılarak, her ülkenin sürdürülebilir tarımda en iyi uygulamaları hakkında elde edilen çıktılar hakkında görüşülerek projemizin bundan sonraki yol haritası belirlenmiştir. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN tarafından katılımcılara katılım sertifikası ve proje ortaklarına plaket verilmiştir. Projenin Türkiye faaliyeti başarıyla tamamlanmıştır.

Ulusötesi Proje Toplantılarına Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 4 kişi, Konya-Karaman Tarım Kooperatifinden 3 kişi, Deula Nienburg’dan 1 kişi ve diğer proje ortaklarından her bir ortaktan 2 kişi olmak üzere toplam 18 kişi katılmıştır.

23.11.2022 tarihinde Selçuk Üniversitesinde yapılan toplantıda; Üniversite Rektörü Prof.Dr. Metin AKSOY’ da katılmıştır. İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri hakkında Selçuk Üniversitesinin faaliyetlerinden bahsetmiştir.

 

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.