preloader
 Türkiye LTT Gerçekleştirildi

Türkiye LTT Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Türkiye Ulusal Ajansı destekleri ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde hazırlanan Erasmus+, KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklığı projesi kapsamında Selçuk Üniversitesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği ile İtalya’dan Legacoop Kooperatifi, Belçika’dan Avrupa Koruyucu Tarım Fedarasyonu, İspanya’dan Cordoba Üniversitesi ve Almanya’dan DEULA-Nienburg GmbH’nin yer aldığı Sürdülebilir Tarım ve Yaşam- Yaşayan Topraklar Projesinde LTT faaliyeti Konya’da başladı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan ve yürütülen Erasmus+, Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi kapsamında projenin yurt dışı ortakları olan Almanya, İtalya, Belçika ve İspanya’dan gelen heyet projenin Türkiye faaliyeti amacıyla Konya’da bir hafta süresince eğitim ve saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Türkiye’den Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği ile İtalya’dan Legacoop Kooperatifi, Belçika’dan Avrupa Koruyucu Tarım Fedarasyonu, İspanya’dan Cordoba Üniversitesi ve Almanya’dan DEULA-Nienburg GmbH’nin yer aldığı Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar Projesinde katılımcılar, İlimizde uygulanan sürdürülebilir tarıma yönelik iyi uygulamalar hakkında bilgilendirilirmiştir. Ayrıca kültürel aktiviteler ile de Konya’nın tanıtımı yapılmıştır.

LTT (Öğrenme,Öğretme ,Eğitim) faaliyetinin açılış toplantısına; Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcı İbrahim TÖKE, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar KURT,  Konya-Karaman Tarım Kooperatifi Birliği Başkanı Seyit Mehmet DAĞ, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet HAMURCU ve Doç.Dr. Ali KAHRAMAN, KOP Başkanlığından Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü M.Ümit YORGANCILAR, yurtdışından ve proje ortaklarından gelen katılımcılar katıldı.

‘TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI, ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR’

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN Tarımın sadece gıda ihtiyacını karşılamamakta olduğuna dikkat çekerek, “Hepinizin bildiği gibi Dünya nüfusu, temel besin ihtiyacını topraktan karşılamaktadır. En basit tanımıyla, “toprağın işlenmesi” olan tarım bu anlamda, yıllar geçtikçe artan dünya nüfusu için en temel gıda kaynağıdır. Tarım sadece gıda ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Tarım aynı zamanda çiftçilerin ve toplumun refahını; toprak sağlığı, su kaynakları ve bio-çeşitlilik gibi çeşitli fiziksel ve biyolojik çevrelerin yönetimini; büyük bir işgücü ile bu işgücünün refahını; yani sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin bütününü kapsamaktadır. Bu nedenle tarımın sürdürülebilir olması, çok büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda yoğun tarımsal üretim sonucu tarım arazilerinde toprak yapısında ciddi derecede bozulmalar başlamıştır. Ayrıca iklim değişikliği ve etkileri günümüzde daha sık gözlemlenmeye başlayan önemli bir küresel sorun niteliğindedir. Tarım, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektördür. Özellikle İtalya, İspanya ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde, tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkileri çok daha fazladır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporunda, Akdeniz’in gelecekte iklim değişikliğinin merkezi olabileceği yönünde uyarılar yer almıştır. Bu uyarılarda; tahmin edilen sıcaklık artışının bölgede tarım ve hayvancılık ile balıkçılık ve turizm gibi alanları daha çok baskı altına alacağını vurgulamaktadır. Özellikle son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın, yangın ve kuraklık gibi doğal afetler, tüm ekosistemi ve insan yaşamını tehdit etmekte; bu afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlemlenmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam standartlarının sağlanabilmesi için tarımsal üretimimizde iklim değişikliğine karşı ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır” diye konuştu.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR’

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Konya tarımının iklim değişikliğine uyumuna, koruyucu ve sürdürülebilir tarıma yönelik çalışmalarımız devam edecektir dedi.

Proje’nin amacı hakkında bilgi veren Proje Koordinatörlerinden Ülkü Günhan, “Projemizle sürdürebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak. Ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlanmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Fatih Köse ise projenin beklenen sonuçları hakkında şu bilgileri verdi; ” Sürdürebilir koruyucu tarım teknikleriyle tarımsal üretimin yapılması, toprak, su, hava ve çevre gibi doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğinin sebeplerinin ve sonuçlarının etkilerinin azaltılması, tarımsal faaliyetlerin içerdiği riskleri azaltma teknikleri hakkında bilgi ve becerisinin gelişmesi, çevre bilincinin oluşması, tarımsal üretimde karlılık ve verimliliğin artması, gıda güvenliğinin sağlanması projemizin kısa ve uzun vadede beklenen sonuçlarıdır” dedi.

Konya LTT faaliyetleri kapsamında Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koruyucu Tarım Derneği tarafından Sarayönü ilçesinde uygulanan koruyucu tarım çalışmaları saha ziyaretleri yapılmıştır. Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde topraklarda rüzgar erozyonunu önlemeye yönelik çalışmalar, Rüzgar perdeleme çalışmaları incelenmiştir. Türkiye Tarım Makinaları Birliği (TARMAKBİR), Agriönal Tarım Makinaları ve Şakalak Tarım Makinaları firmalarında Koruyucu Tarım Makinaları hakkında bilgi verilmiş, makinalar incelenmiştir. Asya Lale Çiftliğinde Sürdürülebilir çiftlik modeli gösterilmiş, çiftlik faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Strip Till toprak işleme makinası ve demonstrasyn sahalarında incelemelerde bulunulmuştur.  Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı, Konya Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Karapınar ilçesinde Toprak koruyucu çalışmaları hakkında saha ziyaretleri yapılarak, Toprak erozyonuyla mücadelede yapılan başarılı çalışmalar anlatılmıştır. Ayrıca Kültürel faaliyet olarak Kelebekler Vadisi, Sille kasabası, Mevlana ziyareti gerçekleştirilmiş, Semazen gösterisine gidilmiştir.

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.