preloader

TÜRKİYE’DE TPM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusötesi proje toplantısında sürdürülebilir tarımsal faaliyetler ve iyi uygulama örnekleri hakkında sunumlar yapıldı. Proje ortaklarından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin AKSOY ziyaret edilerek iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunulmuştur. Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi(İLTEK) ziyaret…

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.