preloader
 Legacoop Puglia / İtalya TPM Gerçekleştirildi

Legacoop Puglia / İtalya TPM Gerçekleştirildi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında  İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)” isimli projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı, İtalya’nın Bari şehrinde proje ortağımız LEGACOOP Puglia ev sahipliğinde 04-08 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye’den 9 kişi, İtalya’dan 2 kişi, Belçika’dan 2 kişi, Almanya’dan 2 kişi ve İspanya’dan 2 kişi olmak üzere toplamda 17 kişi katılmıştır.

Toplantı açılış konuşmasını Legacoop Puglia Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Carmelo Rollo yapmıştır. Rollo; Kooperatif faaliyetleri, iklim değişikliği sürecinde sürdürülebilir tarımın Akdeniz Ülkeleri için önceliğinden ve kooperatifçilik anlayışı içerisinde bu tarz projelerde işbirliği içerisinde çalışmanın öneminden bahsetmiştir.

Toplantıda proje ortaklarımız tarafından sürdürülebilir tarım ile ilgili çalışmalar ve iyi uygulama örneklerinden; ‘Sürdürülebilir Tarımda Kalıcı Toprak Örtü Bitkisi-Saman Yönetimi’ , ‘Minimum Toprak İşleme Yöntemi-Şeritvari Toprak İşleme’, ‘Çiftçiler ve şirketler için atıkları kaynağa dönüştürmede yenilikçi teknolojilerden Kompost Yapımı ve Uygulanması’ , ‘Bitkisel Üretimde Ürün Münavebesi’, ‘Minimum Toprak İşleme Uygulamalarının Faydaları’, ’Çok Yıllık Bitkilerde Toprak Örtü Bitkisi Kullanımı’ konusunda sunumlar yapılmıştır.

Ayrıca İtalya tarımında iyi uygulamaların yerinde öğrenilmesi amacıyla CIHEAM Bari de toplantı ve uygulamalı eğitim yapılmıştır. CIHEAM Bari’de; Koruyucu ve Organik Tarım, Toprak Verimliliği Yönetimi, Atıklardan Kompost üretimi ve kullanımı, Tarımda Sürdürülebilir Su ve Arazi Yönetimi, Akdeniz Meyve ve Sebze Ürünlerinde IPM’da (Integrated Pest Management) Yenilikçi Yaklaşımlar, IPM kapsamında; Biyolojik Mücadele amacıyla üretilen parazitoit ve predatör böceklerin tanıtımı ve biyolojik mücadele konusunda eğitim gerçekleştirilmiştir.  

İtalya’nın Puglia bölgesinde; Organik Tarım, Kompost üretimi ve kullanımı, Entegre Zararlı Yönetimi (Integrated Pest Management) IPM kapsamında Biyolojik Mücadelenin sürdürülebilir tarım alanında öne çıkan konular olduğu tespit edilmiştir. Ev sahibi ortağımızın ve ortak kurumlarımızın proje konumuzla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olması projemize büyük katkı sağlamış ve sağlayacaktır.

Projemizle sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.