preloader
 University of Cordoba / Spain TPM was realized

University of Cordoba / Spain TPM was realized

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan 2019-1-TR01-KA202-076825 numaralı  ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)” isimli projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı (Transnational Project Meeting- TPM)  İspanya  ortağımız Cordoba  Üniversitesi  ev sahipliğinde 22 – 26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Projede; Türkiye’den Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KOP (Konya Ova Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği, İspanya’dan Cordoba Üniversitesi, İtalya’dan Lega Regionale delle Cooperative e Mutue, Almanya’dan DEULA-Nienburg GmbH ve Belçika’dan Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu olmak üzere 5 ülke 9 kurum ve kuruluş yer almaktadır.  

İspanya’nın Cordoba şehrinde gerçekleştirilen toplantıda projemizdeki ortak kurum ve kuruluşlar; tanıtım sunumu yaparak, sürdürülebilir tarım ile ilgili çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini de anlatmıştır. Proje koordinatör kurumu olan İl Müdürlüğümüz tarafından projenin amaç ve hedefleri, ortakların rol ve sorumlulukları ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında da sunum yapılmıştır. Ortaklar arasında işbirliğinin gelişmesi, yeni sektörel ağların oluşması ve tarımsal üretimde yapılan iyi uygulamaların yerinde öğrenilmesi, projede yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi gibi konularda istişarelerde bulunulmuştur. Toplantıda katılımcıların fikirleri ve görüşleri alınarak Uluslararası boyutta sürdürülebilir tarımda GZFT ANALİZİ ( Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) için katılımcılar grup çalışması yapmış olup, sonuçları raporlanarak bir sonraki faaliyetimiz için hazırlık yapılmıştır.

Ayrıca Cordoba Üniversitesi ziyaret edilerek, rektör yardımcısı ve Erasmus+ koordinatörlüğü ile tanışılmıştır. Cordoba Üniversitesi tarafından yönetilen Üniversite kampüsü içinde bulunan RABANELES çiftliği de ziyaret edilmiştir. Çiftlik içerisinde proje katılımcılarına Koruyucu Tarım çalışmaları (doğrudan ekim, toprak örtü bitkisi uygulamaları, pülverizatörler, toprak işleme aletleri, toprak organik maddesini artırıcı uygulamalar vb.) hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Koruyucu Tarımda kullanılan makine ve ekipmanlar tanıtılmış, uygulamalı olarak arazide doğrudan ekim de yapılmıştır. 

Projemizin İspanya ortağı Cordoba Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Ulusötesi Proje Toplantısı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ev sahibi ortağımızın ve ortak kurumlarımızın proje konumuzla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olması projemize büyük katkı sağlamış ve sağlayacaktır.

Projemizle ilgili yapılan çalışmalar projemizin sosyal medya hesaplarında (Instagram: livingsoils_project, Facebook: Living Soils ) ve ortak kurumların internet adreslerinde de paylaşılmaktadır.

Projemizle sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.