preloader
 Türkiye LTT

Türkiye LTT

Selçuk University, Konya Plain Project (KOP) Regional Development Administration, Konya Karaman Agricultural Cooperatives within the scope of Erasmus+, KA2 Vocational Education Strategic Partnership project prepared under the coordination of our Konya Provincial Directorate of Agriculture and Forestry with the support…

 ECAF / Belgium TPM

ECAF / Belgium TPM

Transnational Project Meeting of our project named “Sustainable Agriculture and Life & Living Soil”, which is being carried out under the coordination of our Provincial Directorate within the scope of Erasmus+ Vocational Education Strategic Partnership projects, was hosted by our…

 University of Cordoba / Spain TPM was realized

University of Cordoba / Spain TPM was realized

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan 2019-1-TR01-KA202-076825 numaralı  ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)” isimli projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı (Transnational Project Meeting- TPM)  İspanya  ortağımız Cordoba …

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.