preloader

Cordoba Üniversitesi- ETSIAM ev sahipliğinde İspanya’da LTT Faaliyeti Gerçekleştirildi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam)”, kısa adıyla ‘YAŞAYAN TOPRAKLAR (Living Soils) ’ isimli projenin Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti, İspanya’daki proje ortağı Cordoba Üniversitesi ev sahipliğinde 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetine; Türkiye’den 11 kişi, İtalya’dan 3 kişi, Belçika’dan 2 kişi, Almanya’dan 2 kişi ve İspanya’dan 3 kişi olmak üzere toplamda 21 kişi katılmıştır.

Eğitimin ilk gününde Cordoba Üniversitesi kampüsünde Sürdürülebilir Tarımda İyi Uygulama Örneklerinden ‘Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele’, ‘Topraklarda Organik Maddeyi Artırıcı Uygulamalar’, ‘Çiftçilerde Dijital Kimlik Profili Oluşturulması’ konusunda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Cordoba Üniversitesinin Koruyucu Tarımla ilgili ortak çalışmalar yürüttüğü Pensilvanya Üniversitesi (Penn State Extension) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sjoerd W. Duiker tarafından da ‘Pensilvanya’da Koruyucu Tarım Çalışmaları’ konusunda sunum yapılmıştır.

Cordoba Üniversitesi RABANELES Kampüsünde sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili uygulamalı eğitimler yapılmıştır. 185 hektar alanda kurulu olan çiftlik içerisinde proje katılımcılarına sürdürülebilir ve koruyucu tarım çalışmalarından; doğrudan ekim, çok yıllık bitkilerde toprak örtü bitkisi uygulamaları, hassas tarım teknikleri, sensörlü yabancı ot ilaçlama teknolojisi, hassas tarım teknolojisiyle pivot sulama ve su tasarrufu, otomatik dümenleme sistemi, münavebe sistemleri, toprak organik maddesini artırıcı uygulamalar hakkında bilgi verilerek uygulamalı eğitim yapılmıştır.

Ayrıca Endülüs Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı’na bağlı İspanyol Tarım ve Balıkçılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün Cordoba merkezinde (IFAPA) eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Dünyanın en büyük Zeytin Çeşitleri Gen Bankası olan Enstitüde, çok yıllık bitkilerde sürdürülebilir tarım faaliyetleri, zeytin ıslah çalışmaları öğrenilmiş, iklim değişikliği serasında uygulamalı eğitimlerin yanı sıra Zeytinyağı tadım testi de yapılmıştır.

Sürdürülebilir Çiftlik modeli olarak Organik Bağcılık işletmesinde de eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çiftlikte üretilen üzüm ürünlerinin (pekmez, şarap, üzüm ezmesi vb.) fabrikada işlenmesi aşaması da Bodegas Robles tesisinde öğrenilmiştir.

Proje ile sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Instagram:

livingsoils_project

Facebook:

Living Soils

Proje web Sayfası:

Anasayfa

Youtube:

Living Soils

#ulusalajans, #erasmus, #konyatarim, #türkiyeulusalajansı, #sürdürülebilirtarım, #livingsoils_project

#türkiyeulusalajansı

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.