preloader
 ECAF / Belçika TPM Gerçekleştirildi

ECAF / Belçika TPM Gerçekleştirildi

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)” isimli projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı, Belçika ortağımız Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu (ECAF) ev sahipliğinde 21 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü yaptığı projede; Türkiye, İspanya, İtalya, Almanya ve Belçika olmak üzere 5 ülke 8 kurum ve kuruluş yer almaktadır.   Belçika’nın Brüksel şehrinde Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu (European Conservation Agriculture Federation- ECAF) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 17 kişi katılmıştır.

Toplantıda projemizdeki ortaklarımız tarafından sürdürülebilir tarım ile ilgili çalışmalar ve iyi uygulama örneklerinden; ‘Sürdürülebilir ve Koruyucu Tarımda Pestisit Kullanım İlkeleri ve Optimizasyonu’, ‘Topraklarda Organik Maddeyi Arttırıcı Çalışmalar’, ‘Toprak Verimliliği ve Çevre İçin Sürdürülebilirliği Artıran Yönetim Sistemlerini Optimize Etmek İçin Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Geliştirilmesi ve Kullanılması’, ‘Sürdürülebilir Tarımda Bitkisel Ürünlerde Doğru Münavebe Sistemi Kullanımı’ konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Projemizin Belçika’daki ev sahibi ortağı Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu (ECAF) tarafından da ’Çok Yıllık Bitkilerde Toprak Örtü Bitkisi Kullanımı’ konusunda sunum yapılmıştır. Ayrıca tarımsal üretimde yapılan iyi uygulamaların yerinde öğrenilmesi amacıyla 90’dan fazla ülkede 28.000’den fazla çalışanı olan Dünya’nın önde gelen şirketlerinden Syngenta firmasının Belçika’nın Ittre şehrinde bulunan Interra çiftliğinde sürdürülebilir tarıma yönelik çalışmalar konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirilmiştir. Belçika’daki Ulusötesi proje toplantısının kapanışında ise proje çıktımız olan, her ülkeden sürdürülebilir ve koruyucu tarıma yönelik en az 3 iyi uygulama örneğini içerecek olan proje kitabımızla ilgili katılımcıların fikirleri ve görüşleri alınarak kitap hazırlık çalışması yapılmıştır. Ev sahibi ortağımızın ve ortak kurumlarımızın proje konumuzla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olması projemize büyük katkı sağlamış ve sağlayacaktır.

Projemizle ilgili yapılan çalışmalar projemizin sosyal medya hesaplarında (Instagram: livingsoils_project, Facebook: Living Soils ) ve ortak kurumların internet adreslerinde de paylaşılmaktadır.

Projemizle sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.