preloader
 Deula Nienburg / Almanya TPM

Deula Nienburg / Almanya TPM

ALMANYA ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam)”, kısa adıyla ‘YAŞAYAN TOPRAKLAR (Living Soils) ’ isimli projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı, Almanya’da proje ortağımız Deula Nienburg ev sahipliğinde 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Türkiye’den 9 kişi, İtalya’dan 2 kişi, Belçika’dan 2 kişi, Almanya’dan 3 kişi ve İspanya’dan 2 kişi olmak üzere toplamda 18 kişi katılmıştır.

Toplantıda proje ortaklarımız tarafından sürdürülebilir tarım ile ilgili çalışmalar ve iyi uygulama örneklerinden; ‘Toprak Erozyonunu Önlemede Rüzgâr Kıran (Canlı Rüzgâr Perdelemesi), ‘Hassas Tarım’, ‘Otonom Saha Robotları’, ‘Bitkisel Alan Marjları (Bitkisel Setler) Uygulaması’, ‘‘Uzaktan algılama ile Akıllı Çiftlik, Tarım 4.0’, konularında sunumlar yapılmıştır.

Almanya’da tarımsal üretimdeki iyi uygulamaların (No-Till-Doğrudan Ekim, Strip-Till-Zebra Sürüm, Toprak Örtü Bitkisi Uygulaması, Bitkisel Alan Marjları vb.) yerinde öğrenilmesi amacıyla Nienburg bölgesinde tarım arazilerinde teknik inceleme ziyaretleri de düzenlenmiştir. 

Ayrıca Avrupa patates endüstrisi için Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda’da DLG Fuarcılık Merkezi tarafından düzenlenen her yıl farklı ülkede gerçekleştirilen Uluslararası Açık Alan Tarım fuarı olan Potato Europe (Germany 2022) – Avrupa Patates Fuarına da katılım sağlanmıştır.

14 ülkeden 253 firma katıldığı söz konusu fuarda patates yetiştiriciliğinde sürdürülebilir tarım çalışmaları incelenmiştir.

Ev sahibi ortağımızın ve ortak kurumlarımızın proje konumuzla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olması projemize büyük katkı sağlamış ve sağlayacaktır.

Projemizle sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Instagram:

livingsoils_project

Facebook:

Living Soils

Youtube:

Living Soils

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.