preloader
 Deula Nienburg / Almanya LTT Gerçekleştirildi

Deula Nienburg / Almanya LTT Gerçekleştirildi

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)” isimli projemizin Öğrenme, Öğretme, Eğitim (LTT) Faaliyeti , Almanya  ortağımız Deula Nienburg GMBH  ev sahipliğinde 20 – 26 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü yaptığı projede; Türkiye’den Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği, İspanya’dan Cordoba Üniversitesi, İtalya’dan Lega Regionale delle Cooperative e Mutue, Almanya’dan DEULA-Nienburg GmbH ve Belçika’dan Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu olmak üzere 5 ülke 8 kurum ve kuruluş yer almaktadır.  

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaletinde bulunan Almanya ortağımız DEULA-Nienburg ev sahipliğinde; Almanya’nın tarımsal özellikleri ve güncel gelişmeler, sürdürülebilir tarımda eğitim fırsatları, tarımsal eğitim sistemleri, Sürdürülebilir Tarımda e-öğrenme materyalleri, Sürdürülebilir yabancı ot ve zararlı yönetimi, yabancı ot yönetiminde robotik teknoloji ve stratejiler, Akıllı ve hassas tarım teknikleri, Tarım 4.0, Sürdürülebilir süt sığırı çiftliği ve çiftlik hayvanları yönetimine yenilikçi yaklaşımlar, süt sığırı çiftliklerinde su ve enerji döngüsü, Sürdürülebilir tarımda yenilebilir enerji kaynakları kullanımı (Biyogaz, Biyoenerji, Biyoyakıt, güneş panelleri ve rüzgar enerjisi), organik gübre, iklim değişikliği Co2 yutağı ve CNG/LNG geliştirmeye yönelik teknik çözümler, AB standartlarının uygulanması ve yasanın öngördüğü çevre standartları konularında eğitim alınmıştır.

Ayrıca proje katılımcılarımız 60 dekar alanda kurulu olan Deula Nienburg uygulamalı eğitim atölyelerinde, 3N Kompetenzzentrum, RZB Derboven Süt sığırı çiftliğinde, İklim değişikliği ve sorunları ile ilgili Bremerhaven iklim evinde sürdürülebilir tarım ve hayvancılık konularında uygulamalı eğitim almıştır.

Almanya’da gerçekleştirilen eğitime 5 ülkeden sürdürülebilir tarım ile ilgili tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarından sorumlu teknik personeller, eğitimciler, çiftçiler ve tarım danışmanları katılmıştır. Katılımcıların sürdürülebilir koruyucu tarım ilkeleri doğrultusunda mesleki bilgi ve becerileri artmış, ortaklar arasında yenilikçi yaklaşımların ve dijital teknolojilerin transferi, mesleki eğitimin kalitesi ve kapasitesinin de artırılmasına katkı sağlanmıştır.

Projemizin Almanya ortağı DEULA-Nienburg ev sahipliğinde yapılan eğitim faaliyeti başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Ev sahibi ortağımızın ve ortak kurumlarımızın proje konumuzla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olması projemize büyük katkı sağlamış ve sağlayacaktır.

Projemizle ilgili yapılan çalışmalar projemizin sosyal medya hesaplarında (Instagram: livingsoils_project, Facebook: Living Soils ) ve ortak kurumların internet adreslerinde de paylaşılmaktadır.

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr) tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

This project was carried out within the scope of the Erasmus+ program carried out by the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs – Turkish National Agency (http://www.ua.gov.tr) and with a grant from the European Commission. However, the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for the views expressed here..

© 2022
Living Soils Project
Tüm Hakları Saklıdır.